YÜKSEK LİSANS - MEZUNİYET KOŞULLARI

Programa kayıtlı öğrenci, en az 120, en çok ise 180 AKTS olmak koşuluyla en az 7 ders (bu derslerden bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders) ile bir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak zorundadır. Yüksek Lisans Programında öğrencinin alacağı derslerden en çok iki tanesi lisans öğrenimi boyunca alınmamış olması kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans veya yüksek lisans derslerinden de seçilebilir.


Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ alanında yüksek lisans diploması verilir.