Washington Accord İmzacılığı

MÜDEK, International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki Washington Accord tarafından koordine edilen bir uzmanlar paneli tarafından değerlendirilmiş ve 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord'un imzacısı (tam üyesi) olmaya hak kazanmıştır. MÜDEK'in Washington Accord tarafından bir sonraki dış değerlendirmesi 2016-2017 döneminde sürmektedir.