MÜDEK in Amacı

MÜDEK' in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak ilgili mühendislik programlarında verilen mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.