MÜDEK Akreditasyonunun Mühendislik Öğrencileri ve Mezunları için Sağladığı Faydalar

Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarını ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir. 2009 yılında MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı tarafından akredite edeceği mühendislik programlarına EUR-ACE etiketi vermek için yetkilendirilmiştir. Avrupa’da bu konuda yetkilendirilen 7. ajanstır. 

 

Böylece MÜDEK Akreditasyonunun getirdiği standart ve ölçütler doğrultusunda verilen mühendislik eğitiminin kalitesinin artmasının yanı sıra MÜDEK Akreditasyonun sahip olduğu EUR-ACE ® etiketi öğrenci ve mezunlara aşağıda belirtildiği üzere birtakım faydalar sağlar.


-EUR-ACE ® etiketi ile mühendislik programları, hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası yüksek standartlara sahip olduklarını belgelerler, böylece Avrupalı işverenler tarafından tanınmaları da güvence altına alınmış olur.

-EUR-ACE ® diğer Yükseköğretim Kurumlarına yapılan Master ve Doktora programlarına başvuruları kolaylaştırır.


-Mühendislik mesleğinin düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE ® etiketli programlar kayıtlı veya Yeminli mühendis olmak için gerekli olan eğitim gereksinimlerini karşılamaktadır.


-Mesleki Yeterlilik tanınması üzerine, AB Direktifi tarafından teşvik olarak EUR-ACE ® etiketli bölümlerin lisansüstü hareketliliğini kolaylaştırılmıştır.


-EUR-ACE ®  FEANI (European Federation of Natinonal Engineering Assosication) tarafından profesyonel kart gibi teşvik edilen bir eğitim standardıdır. 


-EUR-ACE ® etiketli programlar FEANI’nin Eur Ing başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde otomatik olarak yer almaktadır.