İntibak

İNTİBAK BAŞVURUSUNDA İZLENECEK ADIMLAR

 

İntibak yaptıracak öğrenciler aşağıdaki adımları izlemelidir.

1-    Ders aldığı üniversiteden alınacak onaylı ders içerikleri ve not durum belgesi (transkript) ile Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşlerine şahsi başvuru yapılarak, obisis üzerinden intibak sekmesi açtırılacaktır.

2-    Açtırılan intibak sekmesine, ilgili üniversiteden alınmış olan transkriptte bulunan ders kodu, isimleri ve notları öğrenci tarafından doğru ve eksiksiz olarak girilmeli ve onaya gönderilmelidir.

(Dersler onaylı transkriptte olduğu şekilde girilmelidir.)

3- Öğrenci ilgili kurumdan aldığı ders içerikleri, not durum belgesi (transkript) ve intibak dilekçesi ile İnşaat Mühendisliği Bölümü İntibak Komisyonu üyelerine başvurusunu teslim etmelidir.

4-    Öğrencinin başvurusu İntibak Komisyonu üyelerince değerlendirilecek ve sistem üzerinden onaylanacaktır.

5-    Öğrenci intibak başvurunun onaylandığını obisis üzerinden takip etmelidir.

6-    İntibak başvurusu onaylanan öğrenciler, ders kayıtlarını yapabilirler.

(İntibak başvurusu onaylamadan ders kaydı yapılmamalıdır.)

 

İntibak Dilekçesi için tıklayınız.


1Öğrenci intibak türünü seçerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.

1-      Not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş için                = Yatay Geçiş

2-      Merkezi yerleştirme puanı ile veya ÖSYS ile yatay geçiş    = Bölümler Arası Geçiş

3-      Mezun olduğu bir bölümün intibakı için                               = Önceki Öğrenim

4-      DGS intibak                                                                          = Dikey Geçiş

5-      Yaz okulu için intibak                                                           = Yaz Okulu

6-      Erasmus için intibak                                                              = Erasmus

7-      Mevlana için intibak                                                             = Mevlana

8-      Farabi için intibak                                                                 = Farabi

 

Not: Bölümümüzden başka bir üniversiteye gidecek öğrenciler, internet sitemizden ders içeriklerinin çıktılarını alarak bölüm başkanlığına onaylatabilirler.
İntibak Komisyonu Üyeleri (DGS, ERASMUS, FARABİ)


Dr. Öğr. Üyesi Savaş BAYRAM


Arş. Gör. Uğur DURAK


Arş. Gör. Aykut EROL


Arş. Gör. Yüksel GÜL
İntibak Komisyonu Üyeleri (YATAY GEÇİŞ, YAZ OKULU)


Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU 


Arş. Gör. Mücella İLKENTAPAR


Arş. Gör. Şevket ASLAN