DOKTORA - MEZUNİYET KOŞULLARI

Programa kayıtlı öğrenci, en az 7 ders (bu derslerden bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders) ve bir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlilik, 30 AKTS tez önerisi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık dersi olmak üzere en az 240 AKTS almak zorundadır. Doktora döneminde öğrencinin almış olduğu lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmamaktadır. Öğrenci doktora eğitimi boyunca tez yeterlilik sınavı ve tez izleme komitesinden başarıyla geçmek durumundadır.