Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 111M557 Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Isıl Özelliklerin İyileştirilmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Okan KARAHAN
Devam Ediyor
PBY : 2016
2 TÜBİTAK 113M310 Nanotanecikler İçeren Yüksek Miktarda Doğal Puzolan Katkılı Çimentolar: Özellikler, Hidratasyon Ve Hamur İç Yapısı Yard.Arş.
Doç. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Yrd. Doç. Dr. Serhan İLKENTAPAR
Devam Ediyor
PBY : 2016
3 TÜBİTAK 115M264 Betonarme Kısa Kolonların Yapısal Performanslarının Artırılmasına Yönelik Araştırılması Proje Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Tamer DİRİKGİL
Devam Ediyor
PBY : 2016
4 TÜBİTAK 115M171 Alkali ve Isı ile Aktifleştirilen Yüksek Dayanımlı F Sınıfı Uçucu Kül Geopolimer Harçların Durabilitesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
Devam Ediyor
PBY : 2016
5 TÜBİTAK 109M661 Kimyasal Katkıların ve Farklı Kür Şartlarının Alkali ile Aktive Edilmiş Çimentosuz Harçların Özellikleri Üzerine Etkileri Yard.Arş.
Doç. Dr. Okan KARAHAN
2012
6 TÜBİTAK 107G081 Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2013
7 TÜBİTAK 107G081 Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2011
8 TÜBİTAK 107M641 Başlıklı Bir Boru Etrafındaki Akımın Deneysel ve Teorik Analizİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ahmet Alper ÖNER
2013
9 TÜBİTAK 106Y192 5 Dakikadan 24 Saate Kadar 14 Ardışık Süreli Yıllık Yağmur Pikleri Ölçülmüş Serilerinin Frekans Analizi ve Derinlik-Süre-Tekerrür İlişkisi için Bilgisayar Paket Programı Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2011
10 TÜBİTAK 104M389 Çöp sahalarında kirlenmiş zeminlerin deprem yükleri altındaki davranış Yard.Arş.
Doç. Dr. Zülküf KAYA
2010
11 TÜBİTAK İNTAG/A17 Beton Parke Taşların Yarılma Mukavemeti ve Aşınma Direncinin Pundit Ultrasound Cihazı ile Dolaylı Tahmini Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2004
12 TÜBİTAK MAG-632/B Organik Asıllı Isı Yalıtım Gereçlerinin Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
1986