Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 113M310 Nanotanecikler İçeren Yüksek Miktarda Doğal Puzolan Katkılı Çimentolar: Özellikler, Hidratasyon Ve Hamur İç Yapısı Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Serhan İLKENTAPAR
Devam Ediyor
PBY : 2016
2 TÜBİTAK 111M557 Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Isıl Özelliklerin İyileştirilmesi Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Devam Ediyor
PBY : 2016
3 TÜBİTAK 115M264 Betonarme Kısa Kolonların Yapısal Performanslarının Artırılmasına Yönelik Araştırılması Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Tamer DİRİKGİL
Devam Ediyor
PBY : 2016
4 TÜBİTAK 115M171 Alkali ve Isı ile Aktifleştirilen Yüksek Dayanımlı F Sınıfı Uçucu Kül Geopolimer Harçların Durabilitesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
Devam Ediyor
PBY : 2016
5 TÜBİTAK 109M661 Kimyasal Katkıların ve Farklı Kür Şartlarının Alkali ile Aktive Edilmiş Çimentosuz Harçların Özellikleri Üzerine Etkileri Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
2011 - 2012
6 TÜBİTAK 107G081 Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2011 - 2013
7 TÜBİTAK 107G081 Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2010 - 2011
8 TÜBİTAK 107M641 Başlıklı Bir Boru Etrafındaki Akımın Deneysel ve Teorik Analizİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ahmet Alper ÖNER
2010 - 2013
9 TÜBİTAK 106Y192 5 Dakikadan 24 Saate Kadar 14 Ardışık Süreli Yıllık Yağmur Pikleri Ölçülmüş Serilerinin Frekans Analizi ve Derinlik-Süre-Tekerrür İlişkisi için Bilgisayar Paket Programı Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2009 - 2011
10 TÜBİTAK 104M389 Çöp sahalarında kirlenmiş zeminlerin deprem yükleri altındaki davranış Yard.Arş.
Doç. Dr. Zülküf KAYA
2008 - 2010
11 TÜBİTAK İNTAG/A17 Beton Parke Taşların Yarılma Mukavemeti ve Aşınma Direncinin Pundit Ultrasound Cihazı ile Dolaylı Tahmini Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2001 - 2004
12 TÜBİTAK MAG-632/B Organik Asıllı Isı Yalıtım Gereçlerinin Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
1985 - 1986