Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FYL-2017-7422 Türkiyedeki Standart Süreli Yağışlar İçin Şiddet SüreTekerrür Periyodu İlişkisinin Uygun Olasılık Dağılım Fonksiyonunun Belirlenmesi ve Formülüze Edilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU
Devam Ediyor
PBY : 2017
2 BAP FYL-2017-7302 Yeşilırmak Havzası Su Kalitesi Parametrelerinin Yapay Zeka Yöntemleriyle Modellenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU
Devam Ediyor
PBY : 2017
3 BAP FYL-2017-7490 ORGANİK ZEMİNLERE OTURAN YÜZEYSEL TEMELLERDE OLUŞAN DEFORMASYONLARIN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Zülküf KAYA
Yard.Arş.
Arş. Gör. Aykut EROL
Devam Ediyor
PBY : 2017
4 BAP FYL-2017-7184 Yapısal Sağlık İzleme ile Eski Yapıların Dinamik Parametrelerinin Belirlenmesi ve Modellenmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Müslüm KILINÇ
Devam Ediyor
PBY : 2017
5 BAP FYL-2017-7112 Farklı Tipteki Yapıların Yapısal Sağlık Takibinde Kullanılacak Sensörlerin Sayısının ve Lokasyonunun Optimize Edilmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Müslüm KILINÇ
Devam Ediyor
PBY : 2017
6 BAP FBA-2014-5380 Alkali ile Aktifleştirilen Uçucu Kül Geopolimer Harcın Mekanik Özellikleri Üzerine Isıl Kür Süresinin Etkisi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Serhan İLKENTAPAR
Devam Ediyor
PBY : 2016
7 BAP FYL-2016-6656 Alkali ve çimento ile birlikte aktifleştirilmiş uçucu kül geopolimer harcının mekanik özellikleri Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
2016 - 2016
8 BAP FHD-2016-6485 Türkiyede Yapı Üretiminde ve Denetiminde Yaşanan Etik Sorunlar Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Savaş BAYRAM
2016 - 2017
9 BAP FYL-2015-6104 ZEMİN GİBİ DAVRANAN KAYA ORTAMLARINDA ŞEV ANALİZİNE BİR YAKLAŞIM Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Zülküf KAYA
Yard.Arş.
EMRE KIVANÇ
2015 - 2016
10 BAP FBS-2015-5987 Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 5. Toplantısı Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Tamer DİRİKGİL
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2015 - 2016
11 BAP FYL-2015-5703 BALIK GEÇİTLERİNİN HİDROLİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ahmet Alper ÖNER
Yard.Arş.
Oğuz Sorgucu
2015 - 2016
12 BAP FDK-2014-5613 F Sınıfı Uçucu Küllü Geopolimer Harcının Durabilite Özelliklerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Okan KARAHAN
2014 - 2017
13 BAP FBA-2014-5191 Atık EPS Agregalı Hafif Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Okan KARAHAN
2014 - 2016
14 BAP FBA-2013-4440 Bilimsel Restorasyon Projesi Hazırlama Süreci- Erciyes Üniversitesi Sosyal Tesisleri Örneği Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2014 - 2015
15 BAP FBA-2014-4875 Türkiye Referans Evapotransiyon Değerlerinin Sıcaklığa Bağlı Olarak Tahmini İçin En Uygun Hargreaves-Samani Denkleminin Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU
Yard.Arş.
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2014 - 2016
16 BAP FYL-2014-4671 Karbon Lifli Polimer ile Düğüm Noktası Sarılmış Betonarme Çerçevelerin Analitik ve Deneysel İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2014 - 2016
17 BAP FYL-2013-4549 Zemin İyileştirilmesinde Jet Grout Yöntemi ve Uygulamaya Yönelik Proje Çalışmaları Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bekir KARA
Yard.Arş.
HATİCE ÇINAR
2013 - 2015
18 BAP FYL-2013-4498 Kayseri Çinko-Kurşun Üretim Tesisi Atıklarının Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanımı Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2013 - 2014
19 BAP FDK-2012-4092 Betonarme Kısa Kolonların Tasarlanmasına ve Güçlendirilmesine Yönelik Yeni Yaklaşımların Analitik ve Deneysel Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Tamer DİRİKGİL
2012 - 2015
20 BAP FDK-2012-4169 Betonarme Yapıların Sismik Davranışlarının Sarsma Tablasında Deneysel Olarak İncelenmesi ve Analitik Olarak Modellenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2012 - 2015
21 BAP FBY-12-3933 Organik Zeminlerin İyileştirilmesi ve Kayseri Bölgesi Organik Zeminlerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bekir KARA
2012 - 2013
22 BAP FBA-12-3921 Organik Zeminlerin Uçucu Kül İle İyileştirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Zülküf KAYA
2012 - 2015
23 BAP FBD-11-3621 Artı Kesitli Çekirdeğe Sahip Burkulması Önlenmiş Basınç Çubuklarının Eksenel Yük Altında Deneysel ve Nümerik Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2011 - 2015
24 BAP FBD-11-3566 Türkiye Kamu İnşaat Projelerindeki Maliyet ve Süre Sapmalarının Yapay Zekâ Yöntemleri ile Kıyaslamalı Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Savaş BAYRAM
2011 - 2013
25 BAP FBY-11-3522 Çelik Lif Katkılı Betondan İmal Edilmiş Kolonların Performans Düzeylerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Tamer DİRİKGİL
2011 - 2012
26 BAP FBY-10-3033 Zeminlerin Dinamik Mukavemet Özelliklerinin Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Zülküf KAYA
Yard.Arş.
ÇİĞDEM TİPİ
2010 - 2011
27 BAP FBY-10-2906 Radyal Kapaklı Savaklı Barajdan 15 Safhalı Taşkın Öteleme İşletmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
Yard.Arş.
Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU
2010 - 2011
28 BAP FBY09-1099 Eğilmeye Çalışan Plak Elemanlarda Oluşan Çatlakların Eleman Taşıma Gücü Üzerine Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
2009 - 2010
29 BAP FBY-09-1063 50 MM, 100 MM, VE 150 MM ÇAPLI, BOYU UZUNLUĞUNA EŞİT BETON KAROT NUMUNE BASINÇ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2009 - 2010
30 BAP FBY-09-826 Güçlendirilimiş 3 Katlı Betonarme Model Bir Yapının Statik İtme Yöntemiyle Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2009 - 2011
31 BAP FBA–09–810 Metakaolin ve Silis Dumanı İçeren Harçların Aşınma Direncinin Karşılaştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
2009 - 2011
32 BAP FBY-08-474 Betonarme Kolonların Farklı Beton İçin Performanslarının Değerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2008 - 2010
33 BAP FBA-08-477 Betonarme Binaların Depreme Karşı Güçlendirilmesinde Lifli Polimer Uygulamasının Deneysel Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2008 - 2010
34 BAP FBA-08-461 Alkali İle Aktifleştirilmiş Cüruf Harcının Aşınma Direncinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
2008 - 2010
35 BAP FBT-07-28 KALSİYUM ALÜMİNATLI ÇİMENTONUN ISIL DAYANIMI VE MONOLİTİK REFRAKTER OLARAK KULLANILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2008 - 2009
36 BAP FBT-07-25 BİMS BETONDAN İMAL EDİLMİŞ YAPI ELEMANLARININ ISI İLETİM KATSAYILARININ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2008 - 2010
37 BAP FBT-07-29 Çelik Lifli Betonların Bazı Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisinin Deneysel Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2007 - 2008
38 BAP FBT-07-26 İki Tabakalı Kompozit Perde Duvarların Eğilme Momentiİ Altındaki Davranışının İncelenmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Canan YILMAZ
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2007 - 2015
39 BAP FBT-07-24 ŞEV STABİLİTESİ VE UYGULAMALARI Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bekir KARA
Yard.Arş.
ERÇİN ÖZ
2007 - 2008
40 BAP MMF2004D5 Dairesel Kesitli Yatay Elemanlar Etrafındaki Akımın Deneysel İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ahmet Alper ÖNER
2007 - 2009
41 BAP FBT-03-03 BETON BORULARA ÇELİK LİF KATKISININ BORU ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2006 - 2007
42 BAP FBT-05-27 MİNERAL VE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILARININ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONUN İŞLENEBİLME VE BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2006 - 2007
43 BAP FBT-06-21 Çelik Lif Katkılı Betonlara Sıcaklık Etkisi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2006 - 2007
44 BAP FBT-05-25 UZUN SENTETİK DONE ÜZERİNDE YILLIK TAŞKIN VE YAĞMUR PİKLERİ FREKANS ANALİZİ İÇİN L-MOMENTLER YÖNTEMİNDE KULLANILACAK NOKTALAMA POZİSYONU FORMULÜ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2006 - 2007
45 BAP MMF2004D17 Liflerle Güçlendirilmiş Uçucu Küllü Betonların Özellikleri Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
2005 - 2006
46 BAP FBT-04-31 HAFİF BETONDAN OLUŞTURULAN TÜNEL KALIP SİSTEMLERİNİN LİNEER VE NONLİNEER ÇÖZÜMLERİ. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2005 - 2006
47 BAP FBT-03-13 SULAMA BARAJLARINA HİDROELEKTRİK SANTRAL İLAVE EDİLMESİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2005 - 2006