Duyurular

IAESTE İle Yurtdışı Staj İmkanı

IAESTE NEDİR?

Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience=IAESTE) uluslararası teknik deneyime yönelik öğrenci değişimi birliğidir ve bu birlik kar amacı gütmez.

 

IAESTE Programının Amacı

-        Lisans öğrencilerinin bölümleriyle ilgili teknik deneyim sahibi olmalarını sağlamak,

-        Uluslararası firmaların nitelikli stajyerleri istihdam etmelerine olanak tanımak,

-        Stajyerler için kültürel zenginleşme ve karşılıklı etkileşim imkanı sunmak,

-        Öğrenciler, akademik kurumlar ve işverenler arasında işbirliği ve güvenin tesis etmek

-        Öğrencilerin profesyonel hayata uluslararası bir tecrübe ile başlamalarına yardımcı olmak.

 

IAESTE ile Staj Avantajları

·        Dünyanın pek çok ülkesinde (90 farklı ülke) staj yapma imkanı vardır. Staj yerleri şu anda belli olmayıp IAESTE Türkiye Merkez Ofisi tarafından Mart ayında üniversitemize sunulmaktadır.

·        Staj süresi en az 4 en çok 52 hafta olmak üzere genellikle yurtdışındaki stajyer arayan kurum tarafından belirlenmektedir.

·        Çalışma izni, pasaport ve vize alınma, vs işlemlerinde IAESTE öğrencilerine kolaylık sağlanması. Çalışma izni 90 günü geçen stajlar için gereklidir.

·        Öğrencinin ihtiyaç ve sorunlarını gidermesine yardımcı olunması ve staj süresince takibi

·        Staja kabul alan öğrenciler gittikleri ülkedeki kurum/işyerinden belli bir harçlık alırlar. Bu miktar ülkelere göre değişmekle birlikte asgari geçimi sağlayacak miktardadır. Bu ücretler IAESTE tarafından değil gidilen ülkedeki kurum tarafından ödenir. Uçak ve konaklama ücretini öğrenci kendi karşılamak durumundadır.

 

IAESTE ile Stajdan Faydalanma Koşulları

·        En az 2. Sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine devam ediyor olmak

·        Lisansüstü öğrencileri yalnızca rezerv stajdan faydalanabilirler. Lisans öğrencilerinin de kendileri rezerv staj yeri bulmaları durumunda staj yapma imkanları kolaylaşacaktır.

·        GANO en az 2.00 olmalıdır.

·        Yabancı dil sınavı notu (yazılı+sözlü) 100 üzerinden en az 70 olmalıdır. Yabancı dil sınavının ne zaman olacağı duyuru ile belirlenecektir. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri alanlar sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar mutlaka duyuruları takip etmelidir.

Not: YDS ve YÖKDİL sınav belgeleri IAESTE staj başvuruları için geçerli değildir.

·        Öğrenciler GANO ve dil sınavın puanına göre sıralanırlar (GANO*0,50+Dil sınavı*0,50)

·        Bu yıl (2019-2020) için geçerli değildir ancak önümüzdeki yıllarda IAESTE kulübü üyesi öğrenciler için ‘IAESTE faaliyetlerine destek notu’ verilecektir. Bu durumda hesaplama yöntemi (GANO*0,30+Dil sınavı*0,40+IAESTE destek faaliyeti notu*0,30) şeklinde olacaktır.

 

Detaylı bilgiler www.iaeste.org.tr  ve www.iaeste.org adresinden alınabilir.

 

BAŞVURU İÇİN

Başvuru yapmayı planlayan adaylar Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Serap Berktaş’a GANO çıktılarını ve IAESTE staj imkanından faydalanmayı belirten imzalı dilekçelerini teslim etmelidir. Bunu takiben dil sınavı için yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Dil sınavının 27-29 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Dil sınavına çağrılacak öğrenciler GANO’ya göre sıralanacak ve maksimum 50 öğrenci sınava çağrılacaktır.