Duyurular

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Zülküf KAYA’nın yürütücü, Doç. Dr. Erdal UNCUOĞLU’nun araştırmacı ve Arş. Gör. Aykut EROL’un bursiyer olarak yer aldığı “TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında Farklı Yöntemler ile Laboratuvar Ortamında Modellenerek İyileştirilen Organik Zeminlerin Nümerik Yöntemlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi" başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu başarısından dolayı sayın öğretim üyelerimizi tebrik ederiz.

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı