Yönetim

Akademik Personel
Yönetim
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yapı Anabilim Dalı Başkanı
Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı
Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı
Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı
Staj Komisyonu - Yönetim
Staj Komisyonu - Üyeler
Erasmus / Mevlana / Farabi Temsilcisi
İntibak Komisyonu
Bölüm Web Sorumlusu
Bölüm Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Mezuniyet Komisyonu
Çift Anadal ve Yandal Komisyonu
MÜDEK Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Altyapı Komisyonu
Dış Paydaşlar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
Dokümantasyon Komisyonu
Tez Komisyonu
Emeği Geçenler
Bölüm Sekreteri
Teknik Personel