Misyon & Vizyon

Program Eğitim Amaçları 
Yurtiçinde/yurtdışında inşaat sektörü kapsamında faaliyet göstermekte olan kamu kurum ve kuruluşlarında/özel sektör firmalarında, öncelik sırasına göre;

 • Saha mühendisi/şantiye şefi,
 • Proje mühendisi,
 • Kontrol mühendisi/müşaviri,
 • Farklı seviyelerde yönetici,
olarak farklı projelerde görev alabilecek, gelişen teknolojinin gereklerine ayak uydurabilecek ve bu doğrultuda bilgilerini güncelleyebilecek, etik değerlere bağlı inşaat mühendisleri yetiştirmektir.


İnşaat Mühendisliği Bölümü Program Hedefleri

 • Öğrencilere temel mühendislik bilgilerini kazandırmak, analiz/sentez yapabilme yeteneklerini geliştirmek,

 • Öğrencilere, İnşaat Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği teknik araçları kullanma becerisini kazandırmak,

 • Öğrencilerin laboratuvarlarda ilgili ve güncel standartlara bağlı deney yapabilme ve raporlama becerisini kazandırmak,

 • Öğrencileri takım çalışmasına ve disiplinler arası çalışmaya teşvik ederek, iletişim yeteneklerini geliştirmek,

 • Gerçekleştirilecek sosyal/kültürel etkinliklerle, sosyal sorumlulukları ve çevre duyarlılıkları olan girişimci mühendisler yetiştirmek,

 • Güncel iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve farkındalıklarını artırmak,

 • Güncel imar ve ihale mevzuatı konusunda öğrencileri bilgilendirmek.