LİSANS - İSTİHDAM OLANAKLARI

İnşaat mühendisleri, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda tasarımcı (proje mühendisi) veya şantiyeci (saha mühendisi veya sorumlusu) olarak görev alabilir.


Hem tasarımcı hem de saha mühendisli olarak konut, iş merkezi, yüksek yapı, endüstriyel yapılar, kule ve iletim hatları ve tesisleri, karayolu ve demiryolu hatları, su yapıları, barajlar, kıyı ve liman yapıları, istinat yapıları, zemin iyileştirmeleri vb. çok geniş bir alanda mevcut kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi istemeleri halinde kendi firmalarını kurmak suretiyle firma sahibi olabilir.


Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıkların İnşaat Mühendisliği kadrolarında, bakanlıklara bağlı müdürlüklerde (Karayolları, Devlet Su İşleri, İller Bankası vb)  ve belediyelerdeki kadrolarda görev alabilir.


Programın MÜDEK üyesi olması sayesinde diplomaları Avrupa dahil birçok dünya ülkesinde geçerli olacağından yurt dışında çalışma olanakları mevcuttur.