Bölüm Hakkında

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İnşaat Mühendisliği Bölümümüz 1991 yılında kurulmuştur. İlk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. 1997 yılından beri Yüksek Lisans Programı öğretimi vermektedir. 2009 yılında Doktora Programına ilk öğrenciler alınmıştır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı, Geoteknik, Hidrolik, Ulaştırma olmak üzere 4 Anabilim dalından oluşmakta ve her bir anabilim dalında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği lisans programının eğitim süresi 4 yıldır. Bu sürenin ilk iki yılında, öğrenciye temel mühendislik bilgisi için gereken matematik ve mekanik dersleri yer almaktadır. 3. ve 4. yıllarda ise inşaat mühendisliğinin kolları olan yapı, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik temel bilim dallarında mesleki dersleri verilmektedir. 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Erciyes Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi, DPT, ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje katkılarıyla, eğitim-öğretim gereksinimlerini yeterli seviyede sağlayan ve bilimsel çalışmaların dünya standartlarında yapılabildiği laboratuvarlara sahiptir. Bunlar Deprem Araştırma Laboratuvarı, Yapı Malzemesi Laboratuvarı, Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Hidrolik ve Ulaştırma Laboratuvarı’dır. Deprem Araştırma Laboratuvarı birebir ölçekli yapıların deprem yükleri altındaki davranışlarının deneysel olarak ortaya konulabildiği, Türkiye’deki benzerlerine eşdeğer ve birçoğundan daha fazla imkana sahip en yeni laboratuvar özelliğini taşımaktadır. Bu laboratuvarlarda Lisans öğrencilerine, mesleki hayatları esnasında karşılaşacakları deneylerin birçoğu standartlara uygun olarak yaptırılmakta, kalite kontrol ve denetim mekanizmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri de deneysel tez çalışmaları kapsamında laboratuvarları aktif olarak kullanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü, National Tayvan Üniversitesi (NTU) tarafından dünyadaki 4000’den fazla Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin bilimsel yayın performanslarına göre yapılan 2014 yılındaki bilimsel değerlendirmede, “bilimsel yayın performansları” bakımından Türkiye’de 1., dünyada 68. sırada yer almaktadır. 

Normal ve İkinci Öğretim programları 2012 yılında itibariyle Mühendislik Eğitim Programları Ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş bir bölümdür. Söz konusu dernek Yüksek Öğretim Kurulu tarafından mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE) tam üyesi olduğundan, EUR-ACE (European Accereditation) belgesi verme yetkisine sahiptir. Kısacası İnşaat Mühendisliği bölümü Ulusal ve Uluslararası platformda geçerli kalite belgesi almış bir bölümdür. Bu akreditasyon mezun öğrencilerimize, mezuniyet diplomalarının yurt dışındaki birçok ülkede tanınırlık sağlamaktadır.