Bölüm Başkanının Mesajı

    
1991 yılında kurulmuş olan İnşaat Mühendisliği Bölümü, yatay ve dikey geçiş yapanlarla birlikte, her sene 250 kadar öğrenciyi Lisans programında, 20 civarında öğrenciyi Yüksek Lisans programında, 5 kadar öğrenciyi de Doktora programında okutarak, eğitim-öğretim bakımından dahi akademik yükü epeyce fazla olan bir bölümdür. Üniversitemizin, öğretim elemanı başına düşen öğrenci adedi en fazla olan bölümlerindendir. Öğretim üyesi başına düşen ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale ve bilimsel toplantılarda sunulan tebliğ sayısı bakımından bölümümüzün bilimsel yayın performansı da gayet iyidir.

Bölümün öncelikli amacı ve görevi, ilgili Türk Standartlarının, teknik yönetmeliklerin, ve çağdaş mühendislik uygulamalarının ışığında, ülkemiz ve uluslararası inşaat sektörüne atıldığı vakit başarılı olabilecek, kendisinden beklenen hizmeti verebilecek, özgüvenli inşaat mühendisleri yetiştirmektir. Şeffaflığın ve dolaylı dolaysız denetimin yaygınlaştığı günümüzde, Bölümümüzün Lisans eğitim kalitesi, eğitimine devam eden öğrencilerimiz, yeni ve eski mezunlarımız, ve Bölümümüz mezunlarının mesleki performansını gözlemleyen ilgili mercilerce değerlendirilmektedir.

Bölümümüz eğitim kalitesini arttırma gayreti içindedir. Örneğin, Bölüm laboratuarları oldukça gelişmiş durumdadır, ve bunlar Lisans öğrencilerine her zaman açıktır. Bazı ilgili öğrenciler gönüllü olarak laboratuar uygulamalarına aktif biçimde katılmakta ve somut katkı vermektedir.

Dünya yaygın internet ağı ile birlikte hızlı bir bilişim çağına girmiştir. Üniversitemizde de teknik kapasitesi yüksek ve hızlı erişimli internet imkanı bulunmaktadır. Bölümümüz derslerinin notları ve ülkemizde ve dünyada birçok tanınmış üniversitelerin ders notları internette erişilebilir durumdadır, ve öğrenciler bu farklı notları indirip, çalışmalarını verimli hale getirmelidir.

Ülkemizde 50 kadar Devlet ve 7 adet vakıf üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümü bulunmakta, ve yılda yaklaşık 5000 civarında İnşaat Mühendisi mezun olmaktadır. Hızla gelişmekte olduğundan dolayı ülkemizde inşaat faaliyetleri yaygındır. Ekonominin lokomotif sektörlerden biri olan inşaat alanında, inşaat mühendislerine istihdam imkanı da geniş olacaktır. Fakat, arz-talep dengesi kuralından dolayı, her yıl sektöre katılan inşaat mühendisleri sayısındaki hızlı artış inşaat mühendisleri için yakın gelecekte istihdam sorunu oluşturabilir. Bu da, inşaat mühendisleri arasında rekabet oluşturacak, daha bilgili, daha tecrübeli, ve daha yetkin mühendislerin, aranan eleman olarak daha yüksek ücretle iş bulmasına sebep olacaktır. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından başlatılmış olan ve şimdilik gönüllülük esasına dayanan ‘Yetkin Mühendislik’ sisteminin çok yakında yasal bir zorunluluk haline geleceği kanaatini taşımaktayım. Bu bakımdan, Lisans öğrencilerinin, ‘Bir şekilde mezun olalım, şu kadar angarya dersten az çok notlar alarak kurtulalım, şu diplomayı bir alalım, gerisi Allah kerim.’ gibi bir Bohem yaklaşım içinde olmaları yanlış bir tutum olacaktır. Tam tersine, öğrencinin ‘her dersten somut, yararlı bir şeyler öğrenmek’ düsturu ile çalışması ve gayret etmesi, ilerdeki mesleki hayatı için çok faydalıdır. Öğrencilik ciddi bir meslektir ve hakkı verilmelidir. Öğrencilik sürecinde yetersiz gayret koyan bir öğrenci, başta kendisini, ailesini, ve hocalarını sıkıntıya sokarak, 4 senede kolayca bitecek bir eğitim sürecini 6 – 7 seneye uzatarak temelde kendisine zarar verir.

İnşaat mühendisliği mesleği, teknik bilgiye dayanan, sorumluluk gerektiren, mühendisin eksik olabileceği konularda araştırma yapmasını gerektiren, zaman zaman stresli olabilen, fakat tatmin edici, ve biraz da eğlenceli zevkli bir meslektir. Bölümümüz Lisans müfredatında verilen dersler ve içerikleri, gelişmiş batı ülkelerindekiler ve ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerindekiler ile çok benzerdir. Bu dersler uzun zamandan beri verilen inşaat mühendisliği eğitimindeki birikim sonucu ortaya çıkmıştır ve hepsinin inşaat mühendisliği mesleğinde önemli bir yeri vardır. Mezuniyetten sonraki mesleki faaliyetlerde kazanılan bilgi ve tecrübe birikimi inkar edilmez bir gerçekliktir, fakat bunlar Lisans yıllarında alınan temel eğitimin üzerine sağlıklı olarak inşa edilmek zorundadır.

Çağımızda, bilgisayar ağının, telekomünikasyon araçlarının, ve bütün taşıtların güçlü, hızlı, ve konforlu olmasından dolayı dünyada insan ve her türlü eşya hareketi kolaylaşmıştır. Dünyanın her yerinde faaliyet gösteren, başarılı işler yapan, çok sayıda Türk inşaat firmaları mevcuttur. Türk veya yabancı bir inşaat firmasında, ÜDS veya TOEFL sınavında %80 ve daha iyi not alacak seviyede iyi İngilizce bilen genç mühendislere yurtdışında iş imkanları da yadsınamaz bir opsiyondur. 


Prof. Dr. Fatih Altun

İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı