Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FYL-2017-7422 Türkiyedeki Standart Süreli Yağışlar İçin Şiddet SüreTekerrür Periyodu İlişkisinin Uygun Olasılık Dağılım Fonksiyonunun Belirlenmesi ve Formülüze Edilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU
Devam Ediyor
PBY : 2017
2 BAP FYL-2017-7302 Yeşilırmak Havzası Su Kalitesi Parametrelerinin Yapay Zeka Yöntemleriyle Modellenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU
Devam Ediyor
PBY : 2017
3 BAP FYL-2017-7490 ORGANİK ZEMİNLERE OTURAN YÜZEYSEL TEMELLERDE OLUŞAN DEFORMASYONLARIN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Zülküf KAYA
Yard.Arş.
Arş. Gör. Aykut EROL
Devam Ediyor
PBY : 2017
4 BAP FYL-2017-7184 Yapısal Sağlık İzleme ile Eski Yapıların Dinamik Parametrelerinin Belirlenmesi ve Modellenmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Müslüm KILINÇ
Devam Ediyor
PBY : 2017
5 BAP FYL-2017-7112 Farklı Tipteki Yapıların Yapısal Sağlık Takibinde Kullanılacak Sensörlerin Sayısının ve Lokasyonunun Optimize Edilmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Müslüm KILINÇ
Devam Ediyor
PBY : 2017
6 TÜBİTAK 111M557 Beton Karışımlarında Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Isıl Özelliklerin İyileştirilmesi Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Devam Ediyor
PBY : 2016
7 BAP FBA-2014-5380 Alkali ile Aktifleştirilen Uçucu Kül Geopolimer Harcın Mekanik Özellikleri Üzerine Isıl Kür Süresinin Etkisi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Serhan İLKENTAPAR
Devam Ediyor
PBY : 2016
8 TÜBİTAK 113M310 Nanotanecikler İçeren Yüksek Miktarda Doğal Puzolan Katkılı Çimentolar: Özellikler, Hidratasyon Ve Hamur İç Yapısı Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Serhan İLKENTAPAR
Devam Ediyor
PBY : 2016
9 TÜBİTAK 115M264 Betonarme Kısa Kolonların Yapısal Performanslarının Artırılmasına Yönelik Araştırılması Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Tamer DİRİKGİL
Devam Ediyor
PBY : 2016
10 TÜBİTAK 115M171 Alkali ve Isı ile Aktifleştirilen Yüksek Dayanımlı F Sınıfı Uçucu Kül Geopolimer Harçların Durabilitesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
Devam Ediyor
PBY : 2016
11 BAP FYL-2016-6656 Alkali ve çimento ile birlikte aktifleştirilmiş uçucu kül geopolimer harcının mekanik özellikleri Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
2016 - 2016
12 BAP FHD-2016-6485 Türkiyede Yapı Üretiminde ve Denetiminde Yaşanan Etik Sorunlar Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Savaş BAYRAM
2016 - 2017
13 BAP FYL-2015-6104 ZEMİN GİBİ DAVRANAN KAYA ORTAMLARINDA ŞEV ANALİZİNE BİR YAKLAŞIM Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Zülküf KAYA
Yard.Arş.
EMRE KIVANÇ
2015 - 2016
14 BAP FBS-2015-5987 Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları 5. Toplantısı Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Tamer DİRİKGİL
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2015 - 2016
15 MD-15-SP109B4G-1 Development of Design Guidelines for Proper Selection of Graded Aggregate Base in Maryland State Highways Yard.Arş.
Doç. Dr. Zülküf KAYA
2015 - 2015
16 BAP FYL-2015-5703 BALIK GEÇİTLERİNİN HİDROLİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ahmet Alper ÖNER
Yard.Arş.
Oğuz Sorgucu
2015 - 2016
17 BAP FDK-2014-5613 F Sınıfı Uçucu Küllü Geopolimer Harcının Durabilite Özelliklerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Okan KARAHAN
2014 - 2017
18 BAP FBA-2014-5191 Atık EPS Agregalı Hafif Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Okan KARAHAN
2014 - 2016
19 BAP FBA-2013-4440 Bilimsel Restorasyon Projesi Hazırlama Süreci- Erciyes Üniversitesi Sosyal Tesisleri Örneği Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2014 - 2015
20 BAP FBA-2014-4875 Türkiye Referans Evapotransiyon Değerlerinin Sıcaklığa Bağlı Olarak Tahmini İçin En Uygun Hargreaves-Samani Denkleminin Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU
Yard.Arş.
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2014 - 2016
21 BAP FYL-2014-4671 Karbon Lifli Polimer ile Düğüm Noktası Sarılmış Betonarme Çerçevelerin Analitik ve Deneysel İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2014 - 2016
22 BAP FYL-2013-4549 Zemin İyileştirilmesinde Jet Grout Yöntemi ve Uygulamaya Yönelik Proje Çalışmaları Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bekir KARA
Yard.Arş.
HATİCE ÇINAR
2013 - 2015
23 BAP FYL-2013-4498 Kayseri Çinko-Kurşun Üretim Tesisi Atıklarının Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanımı Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2013 - 2014
24 BAP FDK-2012-4092 Betonarme Kısa Kolonların Tasarlanmasına ve Güçlendirilmesine Yönelik Yeni Yaklaşımların Analitik ve Deneysel Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Tamer DİRİKGİL
2012 - 2015
25 BAP FDK-2012-4169 Betonarme Yapıların Sismik Davranışlarının Sarsma Tablasında Deneysel Olarak İncelenmesi ve Analitik Olarak Modellenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2012 - 2015
26 BAP FBA-12-3921 Organik Zeminlerin Uçucu Kül İle İyileştirilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Zülküf KAYA
2012 - 2015
27 BAP FBY-12-3933 Organik Zeminlerin İyileştirilmesi ve Kayseri Bölgesi Organik Zeminlerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bekir KARA
2012 - 2013
28 TÜBİTAK 109M661 Kimyasal Katkıların ve Farklı Kür Şartlarının Alkali ile Aktive Edilmiş Çimentosuz Harçların Özellikleri Üzerine Etkileri Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
2011 - 2012
29 BAP FBD-11-3621 Artı Kesitli Çekirdeğe Sahip Burkulması Önlenmiş Basınç Çubuklarının Eksenel Yük Altında Deneysel ve Nümerik Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2011 - 2015
30 BAP FBD-11-3566 Türkiye Kamu İnşaat Projelerindeki Maliyet ve Süre Sapmalarının Yapay Zekâ Yöntemleri ile Kıyaslamalı Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Savaş BAYRAM
2011 - 2013
31 BAP FBY-11-3522 Çelik Lif Katkılı Betondan İmal Edilmiş Kolonların Performans Düzeylerinin İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Tamer DİRİKGİL
2011 - 2012
32 TÜBİTAK 107G081 Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2011 - 2013
33 FFY2010-PS01 Performance Analysis of Aggregate/Binder Combinations Used for the ODOT Chip Seal Program Yard.Arş.
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2010 - 2011
34 BAP FBY-10-3033 Zeminlerin Dinamik Mukavemet Özelliklerinin Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Zülküf KAYA
Yard.Arş.
ÇİĞDEM TİPİ
2010 - 2011
35 OTCREOS7.1-16-F Quantifying the Costs and Benefits of Pavement Retexturing as a Pavement Preservation Tool Yard.Arş.
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2010 - 2012
36 BAP FBY-10-2906 Radyal Kapaklı Savaklı Barajdan 15 Safhalı Taşkın Öteleme İşletmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
Yard.Arş.
Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU
2010 - 2011
37 TÜBİTAK 107G081 Karayollarında Sathi Kaplama Uygulamalarının İyileştirilmesi ve Performans Modeli Geliştirilmesi Yard.Arş.
Doç. Dr. Bekir AKTAŞ
2010 - 2011
38 TÜBİTAK 107M641 Başlıklı Bir Boru Etrafındaki Akımın Deneysel ve Teorik Analizİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ahmet Alper ÖNER
2010 - 2013
39 BAP FBY-09-1063 50 MM, 100 MM, VE 150 MM ÇAPLI, BOYU UZUNLUĞUNA EŞİT BETON KAROT NUMUNE BASINÇ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2009 - 2010
40 BAP FBY09-1099 Eğilmeye Çalışan Plak Elemanlarda Oluşan Çatlakların Eleman Taşıma Gücü Üzerine Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
2009 - 2010
41 TÜBİTAK 106Y192 5 Dakikadan 24 Saate Kadar 14 Ardışık Süreli Yıllık Yağmur Pikleri Ölçülmüş Serilerinin Frekans Analizi ve Derinlik-Süre-Tekerrür İlişkisi için Bilgisayar Paket Programı Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2009 - 2011
42 BAP FBY-09-826 Güçlendirilimiş 3 Katlı Betonarme Model Bir Yapının Statik İtme Yöntemiyle Analizi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2009 - 2011
43 BAP FBA–09–810 Metakaolin ve Silis Dumanı İçeren Harçların Aşınma Direncinin Karşılaştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Okan KARAHAN
Yard.Arş.
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
2009 - 2011
44 DPT DPT1 Diyatomit Dolgulu Bimsbetondan Mamul Boşluklu Duvar Bloku İmali ve Isı İletim Katsayısının Tayini Yard.Arş.
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2009 - 2011
45 BAP FBA-08-477 Betonarme Binaların Depreme Karşı Güçlendirilmesinde Lifli Polimer Uygulamasının Deneysel Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2008 - 2010
46 BAP FBY-08-474 Betonarme Kolonların Farklı Beton İçin Performanslarının Değerlendirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2008 - 2010
47 BAP FBA-08-461 Alkali İle Aktifleştirilmiş Cüruf Harcının Aşınma Direncinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
2008 - 2010
48 BAP FBT-07-28 KALSİYUM ALÜMİNATLI ÇİMENTONUN ISIL DAYANIMI VE MONOLİTİK REFRAKTER OLARAK KULLANILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2008 - 2009
49 BAP FBT-07-25 BİMS BETONDAN İMAL EDİLMİŞ YAPI ELEMANLARININ ISI İLETİM KATSAYILARININ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2008 - 2010
50 TÜBİTAK 104M389 Çöp sahalarında kirlenmiş zeminlerin deprem yükleri altındaki davranış Yard.Arş.
Doç. Dr. Zülküf KAYA
2008 - 2010
51 BAP FBT-07-29 Çelik Lifli Betonların Bazı Mekanik Özelliklerine Yüksek Sıcaklık Etkisinin Deneysel Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2007 - 2008
52 BAP FBT-07-26 İki Tabakalı Kompozit Perde Duvarların Eğilme Momentiİ Altındaki Davranışının İncelenmesi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Canan YILMAZ
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜĞENCİ
2007 - 2015
53 BAP FBT-07-24 ŞEV STABİLİTESİ VE UYGULAMALARI Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bekir KARA
Yard.Arş.
ERÇİN ÖZ
2007 - 2008
54 BAP MMF2004D5 Dairesel Kesitli Yatay Elemanlar Etrafındaki Akımın Deneysel İncelenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ahmet Alper ÖNER
2007 - 2009
55 BAP FBT-03-03 BETON BORULARA ÇELİK LİF KATKISININ BORU ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2006 - 2007
56 BAP FBT-05-27 MİNERAL VE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILARININ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONUN İŞLENEBİLME VE BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2006 - 2007
57 BAP FBT-06-21 Çelik Lif Katkılı Betonlara Sıcaklık Etkisi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Fatih ALTUN
2006 - 2007
58 BAP FBT-05-25 UZUN SENTETİK DONE ÜZERİNDE YILLIK TAŞKIN VE YAĞMUR PİKLERİ FREKANS ANALİZİ İÇİN L-MOMENTLER YÖNTEMİNDE KULLANILACAK NOKTALAMA POZİSYONU FORMULÜ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2006 - 2007
59 BAP MMF2004D17 Liflerle Güçlendirilmiş Uçucu Küllü Betonların Özellikleri Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Cengiz Duran ATİŞ
Yard.Arş.
Prof. Dr. Okan KARAHAN
2005 - 2006
60 BAP FBT-04-31 HAFİF BETONDAN OLUŞTURULAN TÜNEL KALIP SİSTEMLERİNİN LİNEER VE NONLİNEER ÇÖZÜMLERİ. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2005 - 2006
61 BAP FBT-03-13 SULAMA BARAJLARINA HİDROELEKTRİK SANTRAL İLAVE EDİLMESİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2005 - 2006
62 TÜBİTAK İNTAG/A17 Beton Parke Taşların Yarılma Mukavemeti ve Aşınma Direncinin Pundit Ultrasound Cihazı ile Dolaylı Tahmini Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2001 - 2004
63 ÜNİPR 00/18 PKÇ/B-32.5R ve PÇ-42.5 Çimentosu Betonlarının Mukavemeti ve Sülfata Dayanıklılığının Karşılaştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
2001 - 2003
64 DPT 98K121400 Hafif Betonlu Döşeme Betonu Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
1999 - 2017
65 TÜBİTAK MAG-632/B Organik Asıllı Isı Yalıtım Gereçlerinin Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Tefaruk HAKTANIR
1985 - 1986